فروش کارخانه فلزی در شهرک صنعتی هشتگرد( دو هکتار زمین)