فروش کارخانه فلزی بر اتوبان کرج - هشتگرد در منظقه صنعتی